Διαχείριση Βάρους

 

Παχυσαρκία

Σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και άσκησης με στόχο όχι μόνο την απώλεια βάρους αλλά και λίπους παράλληλα με την σταδιακή ενδυνάμωση και ενίσχυση του μυικού ιστού.

Επειδή τα επίπεδα της παχυσαρκίας συνεχώς αυξάνονται τόσο σε ενηλίκους όσο και σε ανηλίκους, τα προγράμματα διατροφής και άσκησης θα έχουν ως κύριο μέλημά τους την σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας και τρόπου ζωής των άμεσα ενδιαφερουμένων. Έτσι θα επιτευχθεί καλυτέρευση της υγείας τους (πχ εξασφάλιση ισσοροπημένης ανάπτυξης στα παιδιά, αποφυγή ή καθυστέρηση επιπλοκών υγείας κλπ) τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.   

.

 

Αύξηση Βάρους

Σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής για ελλιποβαρή άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ